หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา2562
โดย : admin
อ่าน : 387
อังคาร ที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านกลางได้จัดกจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเ็ดจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวโรกาส  วันเฉลิมพระชนพรรษาและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา