หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 138
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ทางโรงเรียนบ้านกลางไปเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน มาประชุมข้อราชการและปรึกษาหารือร่วมกัน เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและได้มีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาให้แต่ละท่านและมีการเลือกสรรคณะกรรมการสถานศึกษาแทน      นายสุธาวุธ พงษ์เสน่ห์ ซึ่งได้ลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จึงได้คัดเลือก         นายศุภชัย วงศ์โสภา ผู้ใหญ่บ้านนาท่อนเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกลาง