ชื่อ - นามสกุล :นายสมเจต กมลรัตน์
ตำแหน่ง :พี่เลี้ยงเด็กพิการ
หน้าที่หลัก :สอนนักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 4
ที่อยู่ :
Telephone :0959625224
Email :Banklangschool2562@gmaul.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : อาคาร สถานที่