ชื่อ - นามสกุล :นางกนิษฐา พรหมศิริ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ :
Telephone :meawneverm
Email :0845118606
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : พัสดุ