[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านกลาง นาแห้ว
เมนูหลัก
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือเก๋า ]
2
บทความ blog ล่าสุดโดย
แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์admin
ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษadmin
หมวดหมู่ blog
พยากรณ์อากาศ
 

 
  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป   
     1.1  ประวัติสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกลาง  เดิมชื่อว่า โรงเรียนบ้านกลาง “ราษฎร์อำนวยวิทยาคม”   
ตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม  พุทธศักราช 2479  โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลนาพึง
โดยมีนายอำเภอขุนวิวัฒน์ บุญคุปต์ เป็น
ผู้จัดตั้ง  มีนายสฤษดิ์  กาญจนสิน ธรรมการอำเภอด่านซ้าย
ในสมัยนั้นเป็นผู้ดำเนินการ อยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ มีนายลือ   กันธุ เป็นครูใหญ่คนแรก 
และนายสถิตย์  จันทศร  เป็นครูน้อย  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อน โดยอาศัยศาลาวัดบ้านลาด
เป็นที่เปิดเรียนชั่วคราว ในปี  พ.ศ. 2480  ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดบ้านลาดมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
ขึ้นใหม่ในที่ปัจจุบันนี้

      1.2  ที่ตั้งที่ตั้งหมู่ 8  ตำบล นาพึง   อำเภอนาแห้ว   จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์  42170
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 3  
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เนื้อที่  8 ไร่/ งาน   68 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ 4 บ้าน คือ หมู่ 4 บ้านนาท่อน  หมู่ 5 บ้านเกลี้ยง
หมู่ 6 บ้านลาด  หมู่ 8 บ้านกลาง

2. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ( วันที่ 10 มิถุนายน 2562 )
จำนวนนักเรียนทั้งหมด  63  คน
เพศชาย    จำนวน  30   คน                 
เพศหญิง  จำนวน  33  คน

Power by : ATOMYMAXSITE 2.9
โรงเรียนบ้านกลาง นาแห้ว หมู่8 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สพป.ลย3
webmaster โรงเรียนบ้านกลาง นาแห้ว หมู่8 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สพป.ลย3@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong